Nyt boligområde på vej i Gilleleje

Udvikling, By og Land ønsker at sætte gang i udviklingen af endnu et byområde i Gilleleje - denne gang på et 20 hektar stort areal syd for Parkvej.

Gilleleje er en populær destination for tilflyttere. Så populær, at Udvikling, By og Land på udvalgets møde i går besluttede at anbefale Økonomiudvalget at anbefale byrådet, at sætte gang i byudvikling af et nyt boligområde på i alt 20 hektar med mulighed for blandt andet at bygge lejeboliger.

 Området ligger syd for Parkvej og er delt op i to dele Gilleleje Syd 1 på 7,4 hektar og Gilleleje Syd 2 på 12,6 hektar. Ifølge kommuneplanen skal kommunen byudvikle et område ad gangen, og her er det mest naturligt at begynde med Gilleleje Syd 2, fordi det ligger tættest på skolen.

Gør Gilleleje endnu mere attraktiv
Udvalgets formand Pernille Søndergaard (G) glæder sig over den vedvarende interesse for at flytte til Gilleleje: 

"De to områder er oplagte muligheder for ny bebyggelse i Gilleleje. Gilleleje er et attraktivt område, som også trækker nye borgere til fra andre dele af landet. Gilleleje er en af vores skønne handelsbyer i kommunen, og har derudover en attraktiv rekreativ profil. Jeg ser frem til, at vi starter en proces med lokal inddragelse for at finde ud af, hvor det giver bedst mening at begynde med byudviklingen" siger udvalgsformanden.

 Næste skridt i processen er blandt andet at undersøge området nærmere for at finde ud af, hvor det giver bedst mening at begynde byudviklingen. Derfor ved kommunen endnu ikke, hvor mange boliger det vil dreje sig om, og hvilken sammensætning der skal være. Arbejdet vil foregå med bred inddragelse

Yderligere oplysninger:
Susanne Rasmussen, centerchef i Center for Byer, Ejendomme og ErhvervTlf. 7249 6000
Formand for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard, Tlf. 7249 8218