Pressemeddelelse: Hvor er vandet i grunden?

Der er ikke tale om en UFO, men spektakulært ser det ud, når Miljøstyrelsen i disse dage flyver rundt med en helikopter med en stor ramme under og undersøger, hvor grundvandet egentlig er. Rammen svæver ca. 25-30 meter over jorden, og ved hjælp af den spektakulære anordning indhentes oplysninger til kortlægning af, hvor vandet i undergrunden er. Det hjælper os til at beskytte grundvandet bedre.

Hvorfor?


Vi har behov for at vide, hvor grundvandet er for at kunne beskytte det bedre. Det er Miljøstyrelsen, der udfører kortlægning på anmodning af Gribskov Kommune. Med den nye kortlægning vil vi få et bedre grundlag, end vi har i dag til at beskytte grundvandet.

Hvor?

Overflyvningen udføres i et område fra Asserbo mod syd til Arresø og i øst fra Vejby/Valby til Helsinge. Det er især ved vandværkerne i Asserbo, Tisvilde og Vejby, hvor datagrundlaget bliver for-bedret. Men også de østlige vandværker i Halsnæs Kommune kan drage fordel af kortlægningen.

Hvordan?

Metoden til kortlægning af undergrunden hedder SkyTEM og virker i princippet som de MR-skannere, der bruges til at skanne kroppen med. Der sendes en kraftig strøm gennem rammen under helikopteren, hvorved der dannes et magnetfelt. Målingerne fortæller os, hvor der er sand-, ler- og kalkaflejringer i undergrunden. Der kan måles helt ned til 200 – 250 meter. Oplysningerne bliver brugt i modelberegninger til at bestemme, hvor grundvandet befinder sig.

Orientering

Det elektromagnetiske felt, der dannes under helikopteren er ufarligt for mennesker eller dyr. Det svarer til, hvad man udsættes for i et S-tog. Men især heste kan blive forskrækkede over helikopteren. Derfor har der tidligere på måneden været en pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen i Ugeposten. På kommunens Facebook-side har vi orienteret om overflyvningen, og vi har også skrevet direkte til en række hestehold i de berørte områder. Her opfordrer vi til, at man retter henvendelse til Miljøstyrelsen for at høre, hvornår der flyves hvor, så vi undgår at genere dyrehold.

Bedre grundvandsbeskyttelse
Kortlægningen vil give et bedre grundlag til at vurdere, hvor grundvandet dannes, om det er sårbart over for forurening og, om det er behov for yderligere indsatser for at sikre godt drikkevand i frem-tiden.

”Med den nye kortlægning, får vi et godt værktøj til at optimere vores videre arbejde med grundvandsbeskyttelsen”, siger Steen Larsen, grundvandsmedarbejder i Gribskov Kommune.

I 2015 udarbejdede kommunen en ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune”. Denne plan danner grundlaget for samarbejde mellem det enkelte vandværk, Regionen og kommunen, samt øvrige interessenter. Rapporten kan findes på kommunens hjemmeside.

Og hvem ved, måske kortlægningen viser hidtil ukendte grundvandsområder, som vi kan indvinde fra i fremtiden.

Yderligere oplysninger:
Gribskov Kommune: Steen Larsen tlf. 72498205 og e-mail slars@gribskov.dk og Christina Larsson tlf. 72496351 og e-mail chrla@gribskov.dk

Fakta:

Bæredygtig indvinding af grundvand til drikkevand
Drikkevandet i kommunen leveres af 14 vandværker. Indvindingen er bæredygtig, idet vand-værkernes indvindingstilladelse sikrer, at der ikke sker forringelse af grundvandets kvalitet eller mængde. Samtidig er det sikret, at der er ikke sker betydende påvirkninger af natur og vådområder.