Sommerudflugt for ældre 2018

I år vil sommerudflugten ende i Gilleleje, hvor middagen vil blive serveret på Hotel Gilleleje Strand.

Tilmeldingen til den årlige sommerudflugt for ældre er nu lukket. Hvis du har sendt en tilmelding, uden at høre fra os, kan du gå ud fra at du er tilmeldt.

Sommerudflugten er målrettet borgere over 65 år der bor i kommunen, og som er visiteret til hjælp i form af pleje, rengøring og lignende. Restpladserne er blevet slået op i Ugeposten af to omgange og borgere over 65 år der ikke er visiteret til hjælp, har ligeledes haft mulighed for at tilmelde sig.

I år vil den flotte bustur blandt andet gå forbi Gurre Slotsruin og Kronborg, og middagen vil blive serveret på Hotel Gilleleje Strand.