Fælleskommunal pulje 2019

Der kan nu søges støtte til frivilligt socialt arbejde i den fælleskommunale pulje

Kommunerne Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør,
Hillerød og Hørsholm har oprettet en fælles pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter §18 i Lov om Social Service.

Puljen er målrettet foreninger, organisationer, projekter og aktiviteter, der går på tværs af flere af de deltagende kommuner og derfor i nogle tilfælde ikke kan opnå støtte fra de enkelte kommuners §18 puljer.

Du kan læse mere om tildelingskriterier og finde ansøgningsskema her: www.gribskov.dk/pulje
Ansøgningsfrist 1. maj 2019.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet til Pernille Dirchsen:
pdirc@gribskov.dk