Gribskov Kommune og Attendo indgår aftale om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i hjemmeplejen

Gribskov Kommune etablerer den 1. december 2019 en kommunal hjemmepleje. Den kommunale hjemmepleje skal sammen med private fritvalgsleverandører sikre en stabil dækning af borgernes behov for hjemmepleje.

I den forbindelse har Gribskov Kommune og Attendo den 13. august 2019 indgået aftale om virksomhedsoverdragelse af Attendos medarbejdere. Aftalen omfatter måneds- og timelønnede medarbejdere, der leverer hjemmepleje i Gribskov Kommune, herunder administrativt personale. Det er afgørende for både kommunen og Attendo, at borgerne så vidt muligt ikke berøres af ændringerne.

Aftalen mellem kommunen og Attendo sikrer medarbejdernes ansættelsesforhold og giver sikkerhed for ansættelse i kommunen for de medarbejdere, som ønsker at fortsætte arbejdet i hjemmeplejen. På tidspunktet for underskrivelse af aftalen, er der tale om mere end 100 medarbejdere.

Søren Andersen, direktør i Attendo, fortæller:

”Vi er glade for, at Gribskov Kommunes borgere også efter den 1. december 2019 kan få glæde af de mange erfarne og engagerede medarbejdere, der udfører hjemmepleje i dag. Hos Attendo har vi lagt vægt på, at aftalen betyder, at vi ikke skal opsige flere medarbejdere, og at allerede opsagte medarbejdere får muligheden for at få annulleret deres opsigelse. Det vil også bidrage til at sikre en god kontinuitet for borgerne, at flest muligt af Attendos nuværende medarbejdere fortsætter hos kommunen,” siger Søren Andersen.

Mikkel Damgaards, Velfærdsdirektør Gribskov Kommune, siger:

”Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med de overdragede medarbejdere. Vi står over for en stor opgave med hjemmeplejen pr. 1. december. Vi glæder os til, at de medarbejdere, som er i hjemmeplejen, fortsætter i den kommunale hjemmepleje.”

Yderligere oplysninger:
Mikkel Damgaards, Velfærdsdirektør Gribskov Kommune, tlf. 7249 7467
Søren Andersen, Direktør Attendo Danmark tlf. 2040 6566