Ny hjemmepleje skal være værdig, fleksibel, enkel og let

Private leverandører af hjemmepleje kan nu søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør efter kommunens nye godkendelsesordning. Udvalgsformand betoner tillid mellem borgere, leverandører og kommune i den nye aftale.

Alle hjemmeplejefirmaer kan fra i dag søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør i Gribskov Kommune.

I modsætning til tidligere bliver hjemmeplejen ikke udliciteret. I stedet kan leverandører af hjemmepleje blive godkendt til opgaven efter kommunens nye godkendelsesordning.

Byrådet har besluttet at beholde det nuværende serviceniveau og har valgt en godkendelsesmodel uden udbud. Byrådet ønsker nemlig selv at fastsætte niveauet for kvaliteten og prisen, og så kan de private virksomheder søge om at blive leverandør.

Hjemmepleje bygget på tre værdier
Byrådet opsagde i juni 2018 kontrakterne med hjemmeplejeleverandørerne pr. 30. november 2019.

Siden da har et temaudvalg på tværs af partierne arbejdet med anbefalinger til, hvordan hjemmeplejen skal varetages i fremtiden.

Formand for temaudvalget Pernille Kromann Sams (G) fortæller, at temaudvalget blandt andet har valgt at lægge vægt på tre værdier:

”Vores mål med den nye hjemmepleje er, at den er værdig, fleksibel, enkel og let,” konstaterer formanden.

Tillid et nøgleord
Formand for Ældre, Social og Sundhed Birgit Roswall (V) supplerer og kalder tillid et af nøgleordene. Der skal både være tillid mellem både kommunen, leverandørerne og borgerne. Tillid til, at alle gør deres bedste for at få samarbejdet til at fungere. Hun slår fast:

”Den tillid er guld værd – særlig i de situationer, hvor der er en forsinkelse, behov for ændringer i aftaler, eller der sker fejl. For der vil ske fejl, når der er mennesker involveret. Det må vi huske – uanset hvor grundige vi er, og hvor meget vi end forsøger at undgå det i hverdagen,” siger Birgit Roswall.

De private leverandører kan løbende søge godkendelse som leverandør af hjemmepleje, men for at komme med i første anmodningsrunde skal deres anmodning være os i hænde senest fredag den 14. juni.

Læs godkendelsesordningen her:
gribskov.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/aktuelle-udbud/


Yderligere oplysninger:
Birgit Roswall, formand for Ældre, Social og Sundhed, tlf. 7249 6804
Pernille Kromann Sams, formand for temaudvalget Ældre og Udbud, tlf. 7249 7672
Rikke Østergaard Asmussen, centerchef i Center for Social og Sundhed, tlf. 7249 7485