Undersøgelse: Virksomheder tilfredse med samarbejdet med Jobcenter Gribskov

168 virksomheder har deltaget i undersøgelse af deres samarbejde med Jobcenter Gribskov. Undersøgelsen viser, at langt hovedparten er enten tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet.

Jobcenteret Gribskovs virksomhedsrettede indsats er inde i en positiv udvikling.

Jobcenter Gribskov har de seneste år sat fokus på den virksomhedsrettede indsats. Både hvad angår borgere i virksomhedsrettede forløb og den service, jobcenteret yder over for virksomhederne.

Flere borgere er kommet i virksomhedsrettede forløb, flere virksomheder serviceres med rekrutterings- og fastholdelsesopgaver, og der er mange positive tilbagemeldinger fra virksomhederne.

Og i august sidste år besluttede udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse at gennemføre en undersøgelse af de lokale virksomheders tilfredshed med samarbejdet med Jobcenter Gribskov.

Formålet var at skabe en faktuel viden om, hvordan de lokale virksomheder ser på Jobcenter Gribskovs service og samtidig få en indsigt og viden, der fremadrettet kan være med til at optimere servicen yderligere.

Stor tilfredshed blandt deltagerne i undersøgelsen
168 virksomheder deltog i undersøgelsen. Den viser, at 74 procent er enten tilfredse eller meget tilfredse, og at 17 procent er hverken tilfredse eller utilfredse. Det betyder, at den virksomhedsrettede indsats har båret frugt, konstaterer formand Mikkel Andersen (S). Han vurderer, at indsatsen kan blive endnu bedre. Formanden fortæller på vegne af udvalget:

”Vi kan for eksempel blive endnu mere udadvendte og proaktive og opbygge en endnu større viden om erhvervslivet i Gribskov Kommune. Vi kan også overveje, om vi skal ændre strukturen i virksomhedsserviceforløbet, så der eksempelvis kun er én kontaktperson tilknyttet virksomheden.” siger Mikkel Andersen og fortsætter:

”Undersøgelsen viser også, at vi skal være opmærksomme på, at virksomhedsservice er noget, der ydes af alle medarbejderne, og ikke vores kun vores virksomhedskonsulenter. Her kan vi også blive endnu dygtigere,” siger formanden.

Yderligere oplysninger:
Mikkel Andersen, formand for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse tlf. 4019 2051
Peter Steen Olsen, centerchef i Center for Borgerservice og Beskæftigelse tlf. 7249 7822

Fakta:
Om undersøgelsen: Den bestod både af en kvantitativ del med 168 telefoninterview med lokale virksomheder og en kvantitativ del med 20 dybdegående interview.

Konklusionerne:

• Mange virksomheder er generelt glade for Jobcenter Gribskov og oplever virksomhedsservicen, som en hjælp til deres virksomhed
• Virksomhederne er generelt tilfredse med kommunikationen og finder det positivt, når Jobcenteret tager kontakt
• Forventningsafstemningen mellem virksomheden og jobcenteret er centralt for en høj tilfredshed, Den største årsag til utilfredshed forekommer, når virksomhederne oplever, at de får borgere i forløb, der ikke lever op til de krav og behov som virksomheden har
• Det er vigtigt for virksomhederne at der ikke er skift i de medarbejdere i jobcenteret, der har virksomhedsforløbet
• Den enkelte medarbejder i jobcenteret har en afgørende betydning for virksomhedernes tilfredshed