Budget 2020-2023

Byrådet har 2. behandlet budget 2020-2023 på byrådsmødet den 29.10.2019.

Budgetbog 2020-2023.pdf