Gribskov Kommune på et kort

Det digitale kort indeholder en lang række oplysninger, der knytter sig til geografiske lokaliteter. Det er for eksempel natur- og miljøoplysninger, luftfotos, matrikelkort mv

 

Digitalt kort - linket åbner i en ny fane

Lidt starthjælp

Adresseopslag
I værktøjsbjælken øverst vælger du "indtast adresse".
Ved at taste et vejnavn og husnummer får du vist ejendommen i kortet.

Hvad gælder på adressen? 
I værktøjsbjælken øverst "hvad gælder her" kan du søge på adresse. Søgningen vil finde aktuelle lokalplaner, forslag til lokalplaner, kommuneplanrammer og andre forhold med betydning for adressen frem.

Luftfoto og baggrundskort
Her kan du vælge luftfoto - den seneste optagelse.
Du kan også finde diverse topografiske og historiske kort fra Geodatastyrelsen  >

Hvor kommer data fra?

På kortet præsenteres du for en række oplysninger og data, der knytter sig til geografiske lokaliteter.

Kilden til de forskellige data er bl.a.

Datakvalitet og ansvar

Gribskov Kommune tilstræber, at oplysningerne på kortene er så aktuelle og fyldestgørende som muligt, men oplysningerne er ikke dagsaktuelle.

  • Størstedelen af temaerne opdateres årligt

  • Matrikeldata og lokalplantemaer opdateres ca. 1 gang om måneden eller efter behov

Gribskov Kommune garanterer ikke for oplysningerne. Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Gribskov Kommune påtager sig intet ansvar for fejl og mangler.