Kommune- og lokalplanlægning

Orienter dig i kommuneplanen og find lokalplaner her

Lokalplaner

Orienter dig i kommunens lokalplaner via Gribskov Kommunes planportal

Her finder du også mere information om eksisterende lokalplaner, lokalplaner under udarbejdelse, lokalplaner i høring og hvad lokalplaner er.

Ansøg om lokalplan

Find ud af, om dit projekt kræver lokalplan, samt hvad du skal gøre for at søge om lokalplanudarbejdelse i Gribskov Kommune.

Kommuneplan

Orienter dig i Gribskov Kommunes Kommuneplan 13-25

Her finder du også mere information om hvad kommuneplanen er, samt hvad der gælder for dig der hvor du bor eller ønsker at opføre et projekt.