Blistrup Nord

Blistrup Nord er et byudviklingsområde på ca. 9,7 ha i den nordvestlige del af Blistrup. Området ligger mellem Bjørn Andersens Vej mod syd og Udsholtvej mod nord. Terrænet er kuperet og skrånende fra nordøst mod sydvest, hvilket betyder at der er udsigt fra den nord-østlige del af området samt fra midten af arealet. Derfra er der udsyn til Blistrup kirke og Blistrup mølle hen over boligområderne mod syd. Mod nord ses den nærmeste bebyggelse i Udsholt landsby og kysten kan anes fra de højest liggende områder.

 

Arealet består af matr.nr. 5s, 6o og 20b, alle af Udsholt By, Blistrup.

Det afgrænses af Udsholtvej og landbrugsarealer mod nord, boligvejen Bjørn Andersens Vej mod syd, boligvejene Stenagervej og Kirkevej mod vest samt et eksisterende boligområde mod øst. Blistrup skole og fritidsordning er placeret i området vest for Stenagervej. Arealet ligger som et restområde mellem skolen, fritidsordningen og den eksisterende bebyggelse.

Tidsplan for byudviklingen i Blistrup Nord

Procesplanen ovenfor viser trinene frem til en byggeretsgivende lokalplan, hvorefter byggeri kan påbegyndes. En byggeretsgivende lokalplan tager ca. 10 måneder at udarbejde og der er minimum en høringsperiode på 4 uger. 

Udviklingen af Blistrup Nord startede med borgermødet den 6 juni 2018, hvor lokalområdet havde mulighed for at komme med ønsker til boligområdet. Referat fra mødet kan ses af link nederst på siden. 

Der er i 2009 udarbejdet et visionsnotat for udviklingen for Blistrup Nord, som sammen med input fra borgermødet og en faglig vurdering af området, har dannet grundlag for udarbejdelse af "krav og ønsker" til boligomådet. Byrådet har vedtaget "krav og ønsker" den 12. november 2018. Se link nederst på siden med "krav og ønsker" og byrådsbehandlingen.

Dokumentet med krav og ønsker for udviklingen af Blistrup Nord, kommer til at danne grundlag for et udbud af området.

Efter udbuddet vil den fysiske planlægning starte op med udarbejdelse af lokalplan m.m. Her vil der være yderligere muligheder for at komme med input til områdets udvikling.

Dokumentet "krav og ønsker"

Byrådets behandling af "krav og ønsker"

Referat fra Borgermøde

Visionsnotat fra 2009