Bavne Ager Eng

Nyt boligområde ved Bavne Ager Eng.

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 12. marts 2018 at kommunens byudviklingsområde ved Bavne Ager Eng skal genudbydes. Beslutningen betyder, at forslag til lokalplan 315.18 for boligområde ved Bavne Ager Eng ikke vedtages endeligt, og at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området.

Som start på processen med nyt udbud og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan inviterede kommunens politiske udvalg Udvikling, By og Land til borgermøde den 10. april 2018. På mødet var der mulighed for at komme med forslag og ønsker til det kommende arbejde. Desuden blev der orienteret om den kommende proces for udbud af boligområdet og det efterfølgende lokalplanarbejde.

Opsamling fra mødet kan ses her

Visionsnotat for ”hjørnegrunden i Gilleleje” fra 2004 kan ses her  

Her ligger Bavne Ager Bavne Eng