Gilleleje Syd

Gilleleje Syd er byudviklingsarealer syd for Gilleleje By, der er inddelt i to delområder, Gilleleje Syd 1 og Gilleleje Syd 2, hvoraf Gilleleje Syd 2 udvikles først.

Gilleleje Syd 2 er på i alt ca. 12,6 ha, hvoraf ca. 7,9 ha er ejet af Gribskov Kommune. Resten af arealet er privat ejet.

Den kommunalt ejede ejendom (matr. 4a Fjellenstrup By, Gilleleje og matr. 4e Gilleleje By, Gilleleje) er nu udbudt til salg for at sætte gang i områdets udvikling. Se mere om udbudet på Gribskov Kommunes salgside her

Der er i 2020 udarbejdet en udviklingsplan for det udbudte område, Udviklingsplan for del af Gilleje Syd - en ny bydel i naturen. Udviklingsplanen er udarbejdet af Team NORsjælland, der er et konsortium med deltagelse af 5E Byg A/S, Boligselskabet Sjælland, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og Adserballe og Knudsen A/S. Gribskov Kommune har tildelt Team NORsjælland forkøbsret til det udbudte areal.

Udviklingsplan for del af Gilleje Syd - en ny bydel i naturen er godkendt af Byrådet den 10.11.2020.

Se planen her

Udviklingsplanen lægger den overordnede vision for området og angiver, hvilke principper, der skal være styrende for områdets udvikling. Den vestlige del af matr. nr. 4a Fjellenstrup By skal udvikles til boligområde med samlet ca. ca. 17.000 m2 boligareal, heraf op til 6.800 m2 almene boliger.

Foreløbig tidsplan:

  • 1. kvartal 2021: Udbud og valg af køber
  • 2. kvartal 2021-: Køber udarbejder skitseprojekt (i overensstemmelse med Udviklingsplanen) og nyt plangrundlag med tilhørende offentlig høring

Kort over den fremtidige byudvikling ved Gilleleje Syd