Lyst til Gilleleje - Strategisk Plan Gilleleje

Planen er endeligt vedtaget af Gribskov Kommunes Byråd den 6. marts 2017

Med Lyst til Gilleleje - Strategisk Plan Gilleleje sætter Byrådet retning for byens fysiske udvikling og udpeger udviklingsområder med respekt for byens identitet og blik for eksisterende potentialer og udfordringer.

Planen beskriver hvordan Gillelejes kvaliteter skal styrkes, og der skal sikres sunde udviklingstakter med fokus på øget synergi, styring og prioritering mellem byens udviklingsområder, såvel som fokus på detailhandel, trafik og parkering. 

Hent planen her

Se oversigt over indsigelser i hvidbogen