Nyt administrations- og sundhedsfagligt hus

På Østergade i Helsinge, øst for gymnasiet, vil byrådet opføre det nye hus. Huset vil indeholde en række af kommunens administrative funktioner, sundhedspleje, tandklinik og base for hjemme- og sygeplejen.

Projektet

Gribskov Kommune har gennemført prækvalifikation til Administrations- og sundhedsfagligt hus. Der er valgt 3 totalentreprenører, der skal give tilbud på opgaven.

17 totalentreprenører havde ansøgt om at komme i betragtning til at byde på opgaven, da ansøgningsfristen for prækvalifikation til Administrations- og sundhedsfagligt hus på Østergade i Helsinge udløb i sidste uge. I prækvalifikationen viser totalentreprenørerne,  at de vil kunne udføre det ønskede arbejde. Det vises dels gennem økonomiske nøgletal, dels gennem en række referencer på tidligere gennemførte projekter.

13 af de 17 ansøgninger levede op til de opstillede krav. En systematisk vurderingsproces af de fremsendte ansøgninger førte til, at der nu er valgt 3 totalentreprenører, der skal fremsende tilbud.

Det er:

 1. BAM Danmark A/S, NORD Architects A/S, JL Engineering A/S og Ingholt Consult ApS
 2. CASA A/S, MOE A/S og H+ Arkitekter A/S
 3. Hoffmann A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, AB Clausen og DEM A/S

Det forventes at byggeriet vil gå i gang medio 2021, og at det kan være indflytningsklart i december 2022.

Med budgetaftalen 2020-30 indgik byrådet en aftale om, at administrationen skulle samles på to lokationer i Helsinge, nemlig Rådhuset og en ny. Den 28. januar 2020 blev det så besluttet at den nye lokation bliver grunden i Østergade, øst for gymnasiet.

Husets administrative enhed vil huse medarbejdere fra Center for Dagtilbud og Skole, for Job og Unge og for Social og Sundhed. Desuden vil huset vil indeholde sundhedsplejen, tandklinik og base for hjemme- og sygeplejen.

Projektet blev skudt godt i gang med borgermøde den 3. marts 2020. Klik og se præsentationen

Rådgivning og videre proces

Gribskov Kommune har indgået aftale med følgende rådgivere:

 • Schedio som bygherrerådgiver
 • Vita Ingeniører og PLH Arkitekter som teknisk rådgiver
 • SSI Advokater som juridisk rådgiver

De tilknyttede rådgivere står for at formulere udbudskrav med tilhørende byggeprogram.

 

Den 12. maj 2020 godkendte Byrådet udbudsmateriale. Udkastet indeholder bl.a. udbudsbetingelser med tildelingskriterier og byggeprogram med plan for disponering af arealer. Udbudsmaterialet er nu sendt i udbud, og vi forventer at totalentreprenøren bliver valgt i december.

Tidsplan

 • BORGERMØDE:
 • Udbudsmateriale blev godkendt af Byrådet den 12. maj 2020
 • Lokalplan udarbejdelse og høring: februar 2020 - september 2020. Lokalplanforslaget er i høring fra 14. maj til 9. juli 2020. Se forslag til lokalplan 512.23 her
 • Udbudsproces maj 2020-oktober 2020
 • Valg af totalentreprenør december 2020
 • Byggemodning maj 2020-December 2020
 • Totalentreprenør projektering December 2020-September 2021
 • Byggeri Maj 2021-December 2022
 • Ibrugtagning December 2022

Vil du holdes opdateret?

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relevante links

Byrådets beslutning den 28. januar 2020

Budgetaftale 2020-2023

Oftest stillede spørgsmål og svar

Gribskov Kommune modtager løbende gode spørgsmål angående det nye administrations- og sundhedsfaglige hus, og vi har samlet op på de oftest stillede spørgsmål herunder:

Hvorfor sparer kommunen ”folk på vejene” ved at bygge nyt administrativt hus?

SVAR:

Gribskov Kommune kommer til at ”spare folk på vejene”, fordi der i dag er medarbejdere, der arbejder i Gilleleje, blandt andet på det som var rådhus før kommunesammenlægningen, som skal til møder og aktiviteter med kolleger på rådhuset. På samme måde er der medarbejdere i Helsinge, som skal til møder med kollegaer i Gilleleje. Derfor er der udgifter til både selve kørslen og spildt arbejdstid. Det er noget af det, som der kan spares ved at samle flere i Helsinge.

Hvor meget sparer kommunen ved at bygge nyt og hvilke tal har man med i de beregninger?

SVAR:

Den samlede besparelse over 25 år er beregnet til 170 mio. kr. Bag vurderingen af driftsudgifterne indgår tal for  forbrugsudgifter, vedligehold og husleje.

samlede omkostninger vist i driftsår 1-25

Hvorfor kan byggeriet ikke ligge ude ved det nye Troldebakkerne, hvor der alligevel skal bygges en masse og hvor kørslen med tung trafik ikke generer så mange?

SVAR:

Byrådet har besluttet, at Troldebakkerne kun skal være beboelse og har valgt Østergade, fordi det er nær centrum i Helsinge, offentlig transport og at der på den 15 hektar store grund fortsat vil  være en vis afstand til skoven. Grunden er udpeget til at rumme rådhus eller administrative bygninger, en udpegning der går helt tilbage fra kommunesammenlægningen.

Hvordan vil man få al den ekstra trafik væk fra Østergade?

SVAR:

Der er som input til det kommende byggeprogram samt forslag til plangrundlag med tilhørende miljøscreening hyret en rådgiver til udarbejdelse af en trafikanalyse. Trafiksikkerhed i området samt trafikmængde og -afvikling er således emner, der vil blive analyseret, og rådgiver kommer på baggrund af analysens resultater med forslag til konkrete trafikale løsninger.

Hvorfor er det en god ide, at vælge en placering så tæt på skoven, på et område med meget dyreliv?

SVAR:

I Gribskov Kommune er vi jo heldige med meget skøn natur. Byggegrunden i Helsinge med skov ligger endda nær Helsinge Centrum. Foruden at få en placering, der er stationsnær og central, sikrer beliggenheden i den ene ende af grunden, at borgere og ansatte får indsyn og nærhed til Høbjerg Hegn, ligesom der stadig vil være bredt indsyn til Høbjerg Hegn fra Østergade.

Kommunen er opmærksom på vigtigheden af en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter (særligt sårbare og truede dyrearter).

Administrationen foretager i forbindelse med udarbejdelse af miljøscreening af de kommende planer en vurdering af eventuel påvirkning af bilag IV-arter.