Hvor meget sparer kommunen ved at bygge nyt og hvilke tal har man med i de beregninger?

SVAR:

Den samlede besparelse over 25 år er beregnet til 170 mio. kr. Bag vurderingen af driftsudgifterne indgår tal for  forbrugsudgifter, vedligehold og husleje.

samlede omkostninger vist i driftsår 1-25