Hvordan vil man få al den ekstra trafik væk fra Østergade?

SVAR:

Der er som input til det kommende byggeprogram samt forslag til plangrundlag med tilhørende miljøscreening hyret en rådgiver til udarbejdelse af en trafikanalyse. Trafiksikkerhed i området samt trafikmængde og -afvikling er således emner, der vil blive analyseret, og rådgiver kommer på baggrund af analysens resultater med forslag til konkrete trafikale løsninger.