Hvorfor er det en god ide, at vælge en placering så tæt på skoven, på et område med meget dyreliv?

SVAR:

I Gribskov Kommune er vi jo heldige med meget skøn natur. Byggegrunden i Helsinge med skov ligger endda nær Helsinge Centrum. Foruden at få en placering, der er stationsnær og central, sikrer beliggenheden i den ene ende af grunden, at borgere og ansatte får indsyn og nærhed til Høbjerg Hegn, ligesom der stadig vil være bredt indsyn til Høbjerg Hegn fra Østergade.

Kommunen er opmærksom på vigtigheden af en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter (særligt sårbare og truede dyrearter).

Administrationen foretager i forbindelse med udarbejdelse af miljøscreening af de kommende planer en vurdering af eventuel påvirkning af bilag IV-arter.