Hvorfor kan byggeriet ikke ligge ude ved det nye Troldebakkerne, hvor der alligevel skal bygges en masse og hvor kørslen med tung trafik ikke generer så mange?

SVAR:

Byrådet har besluttet, at Troldebakkerne kun skal være beboelse og har valgt Østergade, fordi det er nær centrum i Helsinge, offentlig transport og at der på den 15 hektar store grund fortsat vil  være en vis afstand til skoven. Grunden er udpeget til at rumme rådhus eller administrative bygninger, en udpegning der går helt tilbage fra kommunesammenlægningen.