Møllebakken - Mange nye boliger midt i Helsinge

På denne side kan du følge byudviklingsprojektet Møllebakken.

Byggeriet af Møllebakken i gang december 2018

I december gik byggeriet af Møllebakken for alvor i gang, og parkeringspladserne er derfor lukket.

Byggeriet er første etape af boliger på Møllebakken, og bliver til almene boliger administreret af Boligselskabet Nordsjælland. Du kan følge byggeriet og læse mere om boligerne på deres hjemmeside.

Gribskov Kommune behandler nu indkomne bud på etape 2, som bliver private lejeboliger.

Billede med placering af boliger, opdelt i etape et og etape 2

På billedet ses området for det samlede boligbyggeri på Møllebakken. Den lyse farve illustrerer placeringen af de almene boliger. Den mørke farve illustrerer det som bliver til private lejeboliger i etape 2 af byggeriet. 

 

Lokalplanen vedtaget 18.12.17 - find den her

Borgermøde afholdt den 3. oktober 2017

Der blev afholdt borgermøde og idémesse den 3. oktober på Rådhuset i Gribskov.

På mødet blev lokalplanforslaget fremlagt af de rådgivende arkitekter fra KANT og boligselskabet Nordsjælland fremlagde projektet og fortalte om, hvad almene boliger er og kan.

Der var stor interesse for projektet og mange fremmødte i byrådssalen. Det betød også stor aktivitet på idémessen, hvor mødedeltagerne kunne gå rundt mellem tre stande med hver sin overskrift "byens gulve og vægge", "byrum og ophold" og "det grønne" - her kunne de høre mere om tankerne bag de tre temaer og give deres besyv med.

Borgernes idéer fra idémessen er samlet i et idékatalog og givet til boligselskabet i deres videre arbejde med Møllebakken.

Se oplægget fra Gribskov Kommune, KANT arkitekter og Boligselskabet Nordsjælland her

Q&A fra borgermødet

På Borgermødet kom en masse spørgsmål. Vi har samlet de hyppigste her og svaret på dem. Har du flere spørgsmål kan du kontakte boligselskabet Nordsjælland eller kommunens administration på plan@gribskov.dk

Hvad bliver/må bygningshøjden være?

I lokalplanforslaget er der to ting der regulerer bygningshøjden, den ene er højdegrænseplanet og det andet er det tilladte etageantal, se bilag 2. Højdegrænseplanet for lokalplanområdet er på 16 m. Områdets bygninger skal alle være mindst 2 etager og må maksimalt have det etageantal, der er angivet for hver enkelt bygning på bilag 2.

Hvor skal de sløjfede P-pladser flyttes hen?

Dette emne behandles politisk de kommende måneder.

P-pladser. Hvor mange bliver der? Vil der blive parkeret udenfor området af dem der skal være inde i området?

Lokalplanen har under §5 bestemmelser om veje og parkeringspladser. Der skal være 1 parkeringsplads pr. 75 m2 bolig. Da boligområdet ligger meget centralt i byen i forhold til alle butikker og offentlig transport forventes det, at mange af beboerne ikke har bil og typisk ikke har mere end en bil pr husstand. Det forventes derfor at være tilstrækkelig parkeringspladser inde i området til områdets beboere og brugere.

Hvad sker der med skulpturerne?

Forslag kan sendes til Kultur- og Idrætsudvalget der vil tage den endelige beslutning.

Hvad sker der med kunsthuset?

Kunsthuset er solgt til Boligselskabet, der vælger hvordan det skal anvendes.

Er rækkehusene i 2 etager?

Alle bygninger i lokalplanområdet er mindst 2 etager jf. § 6.4 i lokalplanen.

Er der altaner til alle lejligheder?

Lokalplanen stiller ikke krav til at byggeriet skal indeholde altaner til alle lejligheder. Bygherre kan vælge at udføre det.

Er der elevatorer i de byggerier, der er mere end 1 etage?

Elevatorer i boligbyggeri reguleres af bygningsreglementet BR15. Bygningsreglementet bestemmer at bygninger med 3 etager og derover skal have elevator. Dog er enfamiliehuse undtaget fra bestemmelsen. Bygherre kan vælge også at udføre elevator i andre bygninger.

Hvordan bliver trafikken til og fra området i byggeperioden?

En byggetilladelse vil også indeholde en plan for indretning af byggepladsen, herunder hvor transport foregår i byggeperioden.

Hvem skal betale for de veje der skal anlægges inde på Møllebakken?

Lokalplanens §14 indeholder bestemmelser om, at der skal etableres en grundejerforening, der består af alle ejere indenfor lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal eje områdets veje, stier og fællesarealer og stå for drift og vedligehold.

Møllebakken - ikke kun almene boliger

På Møllebakken bliver der i løbet af 2018 opført almene boliger af boligselskabet Nordsjælland på Møllebakken. Men en del af lokalplanområdet er stadig til salg, og udbydes til private boliger. 

På billedet herunder ser du en situationsplan over lokalplanområdet. De lyse bygninger er det almene og de mørke er dem som udbydes privat. Rådhusvej løber i bunden af billedet og Rundinvej op langs venstre side.

 

Tidligere:

Projektet indeholder mere end 150 boliger, hvor rundt regnet 3-400 personer vil flytte ind. 

Se billeder og præsentation af projektet fra pressemødet d. 9. marts 2017 her

Siden opdateres løbende.