Ramløse Øst

Ramløse ligger omgivet af natur med marker mod nord, øst og vest og Arresø mod syd. Ramløse Øst er et byudviklingsområde på ca. 8,3 ha. Området ligger ud til Præstevej og Kirsebærvej. Byudviklingsområdet er delt i 2. Den nordlige del, del 1, består af matriklerne 7 bx og 7 bt Ramløse by, Ramløse og den sydlige del, del 2, består af matrikel 6 c Ramløse by, Ramløse. Området er meget kuperet og skråner mod syd og vest. Der ligger en sø på arealet der er beskyttet i forhold til Naturbeskyttelsesloven.

 

Byudviklingsarealet er i Kommuneplan 2013-25 beskrevet under rammerne 7.B.09 og 7.B.10. For den nordlige del ligges der op til at opføre tæt-lav bebyggelse og for den sydlige del er bebyggelsestypen ikke fastlagt. Hele området skal vejbetjenes fra Kirsebærvej.

Tidslinjen for processen ved Ramløse Øst

På borgermødet i september 2018 blev der samlet op på hvilke ønsker der var til det kommende boligområde. Ideerne fra borgermødet er med til at danne grundlag for de kommende "Krav og Ønsker" der bliver en del af udbudsmaterialet. Når arealerne udbydes til salg kan eventuelle købere byde på hele området eller dele af det. Tilbuddene kommer blandt andet til at indeholde et projekt der viser hvordan en eventuel køber vil indrette området.

Arkæologisk forundersøgelse 2018

Geoteknisk rapport 2019