Budget 2019-2022

Byrådet har 2. behandlet budget 2019-2022 på byrådsmødet den 08.10.2018.

Budgetbog 2019-2022.pdf