Genåbning budget 2018-2021

Budget 2018-2021 har været genåbnet forsommeren 2018.

Genåbning af budget 2018-2021
Fagudvalgenes forslag er behandlet sammen med høringssvarene på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, efterfulgt af et ekstraordinært byrådsmøde den 25. juni 2018.

Se Byrådets beslutningen her: Punkt 160. Genåbning af budget 2018-2021 

Fagudvalgene har udpeget konkrete prioriteringsforslag ift. genåbning af budget 2018-2021, jf. byrådets behandling 12. marts 2018. Deres beslutning har været i høring hos høringsberettigede parter, fx skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd og tilsvarende.
Høringsmaterialet ses nedenfor.

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse - prioriteringskatalog genåbning af budget 2018-2021

Børn og Familie - prioriteringskatalog genåbning af budget 2018-2021

Forebyggelse og Idræt - prioriteringskatalog genåbning af budget 2018-2021

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi - prioriteringskatalog genåbning af budget 2018-2021

Miljø, Klima og Kyst - prioriteringskatalog genåbning af budget 2018-2021

Udvikling, By og Land - prioriteringskatalog genåbning af budget 2018-2021

Ældre, Social og Sundhed - prioriteringskatalog genåbning af budget 2018-2021 OBS! Ændring foretaget den 7. juni 2018.

Økonomiudvalget - prioriteringskatalog genåbning af budget 2018-2021.pdf