Eksempler på fordeling af kommuneskat

Mød tre fiktive borgere:

 

 

persona Lars Persona Pia Persona Thomas

Lars

Bor i Annisse

Direktør i privat virksomhed

Pia

Bor i Gilleleje

Teamleder i det private

Thomas

Bor i Helsinge

Pædagog-
medhjælper i
en børnehave

Årlig indkomst

 1.500.000 kr.

 700.000 kr.

 350.000 kr.

Kommuneskat - 24,7 %

 334.932 kr.

 149.682 kr.

 75.088 kr.

Det tekniske område

Veje, snerydning, byggesager, byudvikling, kørsel af børn og ældre, miljø og naturpleje.

 18.900 kr.

 8.446 kr.

 4.237 kr.

Børn og unge

Skoler, børnehaver, socialfaglig indsats for børn og unge, tandpleje, sundhedspleje.

 86.159 kr.

 38.505 kr.

 19.316 kr.

Social- og sundhed

Ældrepleje og plejecentre,
rehabilitering, botilbud og
støtte til borgere med 
handicap, førtidspension,
udgifter til sygehusbehandling.

 130.586 kr.

 58.359 kr.

 29.276 kr.

Erhverv og turisme

Turisme og erhvervsfremme,
herunder Gribskov Erhvervscenter.

732 kr.

327 kr.

164 kr.

Arbejdsmarkeds-området

Kontanthjælp, dagpenge, fleksjob, aktivering, uddannelsehjælp

51.155 kr.

22.861 kr.

11.468 kr.

Kultur og idræt

Biblioteker, kulturtilskud,
idrætsaktiviteter og -bygninger og anlæg til idræt.

8.846 kr.

3.953 kr.

1.983 kr.

Økonomiudvalgets område

Løn til administrativt personale og politikere, flygtninge, drift og vedligehold af ejendomme.

38.554 kr.

17.230 kr.

8.643 kr.