Byplanlægning

Find en lokalplan og orienter dig i kommuneplanen

Hvordan planlægger man?

I Danmark reguleres planlægningen igennem en række love og planer, nogle fungerer på landsplan, nogle på regionalt plan, og andre sidder kommunerne med. Når en kommune udvikler sine egne planer, skal de indarbejdes i de planer og love, som ellers gælder på området.

Det betyder, at vi selv skal stå for kommune- og lokalplanlægningen. Kommuneplanen er vores overordnede planlægning, og er der hvor vi beskriver hvordan arealerne i kommunen skal anvendes og udfra hvilke værdier der skal udvikles. Arealanvendelse og værdier mm. skal derfor være udgangspunktet for en lokalplanlægning. En lokalplan er juridisk bindende, og bestemmer over arealanvendelsen indenfor et geografisk bestemt område.

Gribskov Kommune har lavet en lokalplanvejledning til dig, som gerne vil bygge, men hvor det kræver en ny lokalplan.

Hent lokalplanvejledningen til bygherre og rådgiver her

I er altid velkomne til at kontakte kommunens planlæggere med spørgsmål på plan@gribskov.dk

Links til undersider