Invitation til borgermøde om råstofplan 2020

Region Hovedstaden inviterer til borgermøde om ændringer af områder i Råstofplan 2020

Fra den 24. april til den 6. juni 2019 udføres der en partshøring af forslag til nye interesseområder, arealer der tages ud af råstofplanen, samt udkast til gennemgange af miljøforhold vedrørende forslag til nye graveområder. Derfor inviterer Region Hovedstaden til offentligt informationsmøde om processen med udarbejdelse af råstofplan og udpegning af nye råstofområder.

Mødet afholdes den 16. maj 2019 fra kl. 17.00 - 19.00 på Regionsgården, Kongens Vænge 2A, 3400 Hillerød. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet.

Tilmelding til mødet skal ske senest 3 dage før til: cru-fp-raa-stofplan2020@regionh.dk 

Se mere i invitationen