Blistrup Nord

Blistrup Nord er et byudviklingsområde på ca. 9,5 ha i den nordvestlige del af Blistrup, beliggende imellem Bjørn Andersens Vej og Udsholtvej. Terrænet er småkuperet og meget skrånende fra nordøst mod sydvest, hvilket betyder at der er vid udsigt fra den nord-østlige del af området samt fra midten af arealet. Der er udsigt til Blistrup kirke og Blistrup mølle hen over boligområderne mod syd. Mod nord ses den nærmeste bebyggelse i Udsholt landsby og kysten kan anes fra de højest liggende områder.

Arealet på 9,4 ha består af matr.nr. 5s, 6o og 20b, alle af Udsholt By, Blistrup. Det afgrænses af Udsholtvej og landbrugsarealer mod nord, boligvejen Bjørn Andersens Vej mod syd, boligvejene Stenagervej og Kirkevej mod vest samt et eksisterende boligområde mod øst. Blistrup skole og fritidsordning er placeret i området vest for Stenagervej. Arealet ligger som et restområde mellem skolen, fritidsordningen og den eksisterende bebyggelse.

Procesplanen ovenfor viser trinene frem til igangsættelsen af en ny byggeretsgivende lokalplan, hvorefter byggeriet kan få i gang. En byggeretsgivende lokalplan tager ca. 10 måneder og der er minimum en høringsperiode på 4 uger. 

Udviklingen af Blistrup Nord startede med borgermødet den d. 6 juni 2018 inviteret til et borgermøde, hvor lokalområdet havde mulighed for at komme med ønsker til boligområdet. Referat fra mødet kan ses af linket nederst på siden. 

Der er i 2009 udarbejdet et visionsnotat for udviklingen for Blistrup Nord, som sammen med input fra borgermødet og en faglig vurdering af området, skal sammenholdes i et dokument kaldet "krav og ønsker". Dokumentet tager politikkerne stilling til i oktober. Umiddelbart efter mødet vil dagsordenen være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Når der er et politisk godkendt dokument med krav og ønsker for udviklingen af Blistrup Nord, skal dokumentet danne grundlag for et udbud af området. Efter et udbud vil den fysiske planlægning starte op med udarbejdelse af lokalplaner m.m. hvor der vil være yderligere muligheder for at komme med input til områdets udvikling.

Referat fra Borgermøde

Visionsnotat fra 2009