Velkommen til Troldebakkerne

I 2013 skød Gribskov Kommune en ambitiøs byudvikling i gang, med opkøb af ca. halvdelen af et stort byudviklingsareal. Det der dengang gik under navnet Helsinge Nord, har nu været igennem en visionsproces, arkitektkonkurrence, arkæologiske udgravninger, og har senest i en navnekonkurrence afholdt af byrådet i sommeren 2017, fået navnet Troldebakkerne.

Ny bydel midt i Nordsjælland med det bedste fra by og land. Bydelen får eget trinbræt, er tæt på skoler, institutioner og kultur- og idrætstilbud, ligger kun et stenkast fra de centrale indkøbsmuligheder i Helsinge og har direkte adgang til det smukke, grønne landskab. Gribskov Kommune skaber i løbet af de næste 10-20 år, plads til 700 nye boliger i bydelen Troldebakkerne.

Borgermøde afholdt 16. august 2018 - kort referat

På mødet præsenterede formand for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard tankerne om udviklingen af bydelen og plangrundlaget blev fremlagt.

Derudover var det et ønske at starte dialog og indhente inspiration til midlertidige aktiviteter på de udlagte fællesarealer i området. Vi fik en god opstartsdialog med de fremmødte. Vi vil i løbet af efteråret/vinteren indgå i yderligere dialog med interesserede, så hvis du sidder med en god idé så kontakt os endelig. Skriv til plan@gribskov.dk og skriv "midlertidige aktiviteter i Troldebakkerne" i emnefeltet.

Hvad er midlertidige aktiviteter?

Vi ønsker en ibrugtagning som kan gå i gang med det samme og leve et liv i samspil med at bydelen vokser op omkring dem. Midlertidige aktiviteter kan derfor have karakter af midlertidige aktiviteter som fx motionsløb og open air bio, eller mere permanente anlæg som fx bålpladser, frugtlunde eller lignende.

Rammelokalplan for Troldebakkerne sendt i høring.

Gribskov Kommune har nu sendt Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge i høring. Planen er i høring frem til 4. september 2018.

Find forslag til Rammelokalplanen mm. her.

Navneskifte: Fra Helsinge Nord til Troldebakkerne

Måske har du hørt det rundt omkring i Kommunen, en snakken om "Troldebakkerne". I september 2017 blev et enigt byråd klar til at døbe bydelen Troldebakkerne, efter 68 unikke og gode forslag fra kommunens borgere. 

Navnet har sin oprindelse i en gammel gård, Troldemosegård, som ligger indenfor byudviklingsområdet og i tilknytning til en mose, Troldemosen. Hele området er landskabeligt kendetegnet som et storbølget bakkelandskab, som ligeledes indfanges i navnet.

Helhedsplan for området 'Helsinge Nord' faldt på plads med arkitektkonkurrencen - vinter 2017

Helsinge Nord udbygges med udgangspunkt i en helhedsplan fra et tværfagligt team med EFFEKT arkitekter i front - Se "Hvad er der sket?" (i bjælken herunder) efter mere information om selve konkurrencen.

Hent helhedsplanen her

Etapeplan på plads

Den 19. juni 2017 besluttede byrådet i Gribskov Kommune at sætte gang i de næste aktiviteter, der skal være med til at sikre realiseringen af Helsinge Nord. Det betyder, at vi nu ved, hvor byudviklingen skal starte.

Etapeplanen har udpeget det sydøstlige hjørne som startstedet. Her er der tale om ca. 10 hektar, som skal blive det første udbyggede boligområde i Helsinge Nord. Her vil være plads til ca. 160 boliger fordelt ud i fem klynger i landskabet.

Du kan finde forslaget til etapeplanen her

Om Troldebakkerne

Om Helsinge Nord

Byudviklingen i Helsinge Nord handler om bosætning, om vækst med kvalitet og derfor om at skabe en ny bydel med store visioner for fremtidens liv i Helsinge og Gribskov Kommune.

Gribskov købte en del af jorden i området i 2013 og har siden 2015 arbejdet målrettet med at skabe først visionerne og dernæst planerne for den nye bydel. 

Bydelen får eget trinbræt, er tæt på skoler, institutioner og kultur- og idrætstilbud, ligger kun et stenkast fra de centrale indkøbsmuligheder i Helsinge og har direkte adgang til det smukke, grønne landskab.

Gribskov Kommune skaber i løbet af de næste 10-20 år, plads til 700 nye boliger i byudviklingsområdet Helsinge Nord.

Hvad er der sket?

Troldebakkerne fra start til snart

Hvad har vi haft gang i, for at nå dertil i planlægningen med Helsinge Nord, hvor vi er i dag?

Her kan du se en timeline for udviklingen af Troldebakkerne

 

Efteråret 2017 - Foråret 2018: Navnekonkurrence

I en udskrevet navnekonkurrencen blev navnet Troldebakkerne fundet. Det blev autoriseret af Kulturministeriet i vinter/forår 2018.

Efteråret 2017: Invitation til Gå-Hjem møde

Informationsmøde og præsentation af helhedsplanen

Foråret 2017: Etapeplan udarbejdes

Etapeplanen tilrettes ifølge med Rammelokalplanen

Vinteren 2017: Vinderforslaget bliver til helhedsplan

Helhedsplanen beskriver en ambitiøs plan med fokus på bæredygtighed og fællesskaber.

Efteråret 2016: Arkitektkonkurrencen inkl. vinderteam og dommerbetænkning

Arkitektkonkurrencen bar på tre overordnede værdier "Bo, Bro og Bæredygtighed". Disse er beskrevet i programmet for Arkitektkonkurrencen

Forår 2016: Visionsaften for borgere og politikere.

På et fælles møde i foråret 2016 blev en grundig snak om hvilke værdier Troldebakkernes udvikling skulle hvile på sat i gang. Det blev til visionen beskrevet i Arkitektprogrammet.

Tak for din oprettelse.

Du abonnerer nu på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.