Troldebakkerne fra start til snart

Hvad har vi haft gang i, for at nå dertil i planlægningen med Helsinge Nord, hvor vi er i dag?

Her kan du se en timeline for udviklingen af Troldebakkerne

 

Efteråret 2017 - Foråret 2018: Navnekonkurrence

I en udskrevet navnekonkurrencen blev navnet Troldebakkerne fundet. Det blev autoriseret af Kulturministeriet i vinter/forår 2018.

Efteråret 2017: Invitation til Gå-Hjem møde

Informationsmøde og præsentation af helhedsplanen

Foråret 2017: Etapeplan udarbejdes

Etapeplanen tilrettes ifølge med Rammelokalplanen

Vinteren 2017: Vinderforslaget bliver til helhedsplan

Helhedsplanen beskriver en ambitiøs plan med fokus på bæredygtighed og fællesskaber.

Efteråret 2016: Arkitektkonkurrencen inkl. vinderteam og dommerbetænkning

Arkitektkonkurrencen bar på tre overordnede værdier "Bo, Bro og Bæredygtighed". Disse er beskrevet i programmet for Arkitektkonkurrencen

Forår 2016: Visionsaften for borgere og politikere.

På et fælles møde i foråret 2016 blev en grundig snak om hvilke værdier Troldebakkernes udvikling skulle hvile på sat i gang. Det blev til visionen beskrevet i Arkitektprogrammet.