Kommunen som arbejdsplads

Vi håber, du har lyst til at høre mere om, hvordan vi arbejder med ledelse, vores værdier i organisationen og andre forhold, der påvirker dagligdagen som ansat i Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune arbejder som organisation borgerorienteret, strategisk orienteret og koncernorienteret.

På børne- og skoleområdet arbejder vi i disse år tæt sammen med Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet om at bringe den nyeste forskning ind i vores arbejde.

Super-helte i børnehaven

Pædagogerne fra Børnehuset Bakketoppen har sammen med deres kollegaer fra PPR deltaget i et projekt faciliteret af Rambøll og Ministrereiet for børn, undervisning og ligestilling om sampraksis.

Projektet gik ud på, at de involverede fagligheder - pædagoger, psykolog, logopæd og ergo-fys - i fællesskab skulle planlægge et forløb hvor de løbende udførte og evaluerede et projekt med børnene. Gevinsten er et større fagligt fællesskab, kendskab til hinandens kompetencer og et tættere samarbejde i hverdagen. 

Se videoen

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

Gribskov Kommune har fokus på kompetenceudvikling af meddarbejderne ansat i Gribskov Kommune. Det er vigtigt, at medarbejderne er i stand til at løse de fortsat mere komplekse opgaver, der løses i en kommune.

Udvikling af medarbejdere

I Gribskov Kommune har vi en målsætning om, i takt med samfundsudviklingen, altid at levere den rette kvalitet i vores velfærdsydelser og i højest mulige omfang inddrage borgeren, så der skabes sammenhængende og effektfulde løsninger for borgeren.

Et centralt element for at lykkes med den målsætning er en kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer, så de er opdaterede og baseret på den nyeste lovgivning og den mest aktuelle og bedste viden. Det gælder både de fagfaglige kompetencer og de mere generelle kompetencer til f.eks. tværgående samarbejde, inddragelse af borgere og andre faggrupper samt medvirken i læreprocesser og udviklingsopgaver. Ikke mindst er det en fælles opgave at have blik for hvad morgendagen bringer af nye krav til vores kompetencer. Vi har derfor en ambition om at være gode til læring, fordi det gør os bedre rustet til at håndtere fremtidens forandringer mere kvalificeret. 

Vi arbejder målrettet med kompetenceudviklingen i Gribskov Kommune. Det er blandt andet et mål, at alle medarbejdere har en opdateret kompetenceudviklingsplan.  Grundlaget for den værdiskabende kompetenceudvikling er et godt og støttende læringsmiljø for medarbejderne. Sidst men ikke mindst skal kompetenceudvikling være meningsfuld og koblet til den daglige praksis.

Arbejdsmiljø og trivsel

Arbejdsmiljø og trivsel

Vi er hinandens arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøstrategien

Vi arbejder med en dynamisk arbejdsmiljøstrategi, der løber over en 4-årig periode. Strategien afspejler og understøtter Gribskov Kommunes 6 bærende værdier for arbejdet mellem medarbejdere og ledere. De 6 værdier udtrykker, hvordan arbejdsmiljøet er og skal være i Gribskov Kommune.

6 værdier:

 • Åbenhed
 • Tillid
 • Respekt
 • Deltagelse
 • Fleksibilitet
 • Mod

Vision for arbejdsmiljøet

Visionen for arbejdsmiljøet er et langsigtede mål med arbejdsmiljøarbejdet.

Med kerneopgaven som omdrejningspunkt, vil vi have et optimalt arbejdsmiljø for ansatte, hvor arbejdsmiljø er en integreret del af Gribskov Kommune som dynamisk organisation.

Hvordan arbejder vi med arbejdsmiljø?

Vi arbejder vi løbende med en arbejdsmiljøstrategi, der består af 8 hovedemner. Med aktivitetsplaner som skabeloner for hvert emne, omsætter vi hvert segment af arbejdsmiljøstrategien i praksis. På den måde holder vi emnerne aktuelle og nærværende.

 

Ledelse

Ledelse

Vi har forskellige trædesten i arbejdet med ledelse i Gribskov kommune

Leder- og ledelsesudvikling

 • Ledelsesgrundlag
 • Kompetenceblomst
 • Tværkommunal uddannelse i ledelse på diplomniveau
 • Introduktionsforløb for nye ledere tilpasset den enkelte leders baggrund
 • Tværgående ledernetværk

Det daglige ledelsesarbejde

 • Understøttelse af den enkelte leder udfra et HR-forretningsdrevet perspektiv ved fast partnerskab i HR.

Se hvem der er ledere i organisationen

God adfærd i Gribskov Kommune

God adfærd i Gribskov Kommune

Når du er ansat i Gribskov kommune, er det vigtigt, at du er bevidst om hvornår og hvordan, du agerer som ansat og privatperson.

Når du er ansat i Gribskov Kommune...

Som medarbejder i Gribskov Kommune udfører du mange opgaver, som har stor betydning for borgerne. Det er vigtigt for omgivelserne, at de kan stole på,

 • at du også i fritiden fremstår som troværdig og kvalificeret til at varetage dine opgaver, når du er på arbejde,
 • at borgerne oplever, at de kan være trygge og omfattet af din tavshedspligt, når de henvender sig til dig,
 • at dine beslutninger og service ikke påvirkes af gaver eller andet personligt udbytte.

I din arbejdsdag opstår mange situationer, hvor det er vigtigt at vide, hvordan du skal handle både som medarbejder og som privatperson. Nogle situationer kan bringes op i medierne, og her er det vigtigt, at der ikke kan rejses tvivl om din adfærd som medarbejder.

For at beskytte dig som medarbejder mod at bringe dig selv i situationer, der kan rejse tvivl om din troværdighed, har Gribskov Kommune udarbejdet 3 vejledninger. Her finder du klar information om, hvordan du skal handle i forskellige situationer.

I forbindelse med din ansættelse, skal din leder informere dig om de 3 vejledninger, og de lægges i din elektroniske personalesag som sikkerhed for, at du har fået en grundlæggende viden til at kunne handle på en god og ansvarlig måde.

Decorum

Læs vejledningen om decorum

Krav til din adfærd i det offentlige rum, når du er ansat i Gribskov Kommune - også når du har fri. Du har et ansvar for, at din adfærd i arbejdstiden eller fritiden ikke svækker tilliden til dig.

 • Giver ytringsfriheden dig ret til at udtale dig om din arbejdsplads?
 • Har du tavshedspligt, hvis du fortæller om en borger, selvom du ikke nævner navnet?
 • Hvorfor er der krav om værdighed i forbindelse med din ansættelse i Gribskov Kommune?
 • Kan din adfærd i fritiden være uforenelig med at være ansat i Gribskov Kommune?

Facebook og sociale medier

Læs vejledningen om sociale medier

Gode råd til dig som bruger Facebook og andre sociale medier. Det kræver omtanke at undgå situationer, hvor du glemmer at respektere og beskytte andres ret til privatliv.

 • Hvilken lovgivning gælder, når du deler dine oplevelser og billeder med dine venner på Facebook?
 • Hvilke oplysninger om din arbejdsplads, kolleger eller borgere må du videregive?
 • Kan det få konsekvenser for din ansættelse, hvis du skriver om din leder, kolleger eller borgerne på Facebook?

Gaver og repræsentation

Læs vejledningen om gaver

Retningslinjer for hvad du må modtage i forbindelse med dit arbejde. Som udgangspunkt skal du sige nej tak, fordi ingen skal kunne rejse tvivl om din faglighed og upartiskhed, når du udfører dine opgaver og træffer afgørelser. Der er også nogle situationer, hvor du roligt kan sige ja tak. Men der er alligevel situationer, hvor du kan blive i tvivl.

 • Må du modtage gaver fra en leverandør eller en borger?
 • Må du modtage gaver til jul, jubilæum, afsked og fødselsdage?
 • Må du deltage i en temadag med fagligt indhold, hvor du også tilbydes indbygget wellnesophold eller en middag på en restaurant.

Som ny medarbejder i Gribskov Kommune, vil du blive introduceret til "God adfærd i Gribskov Kommune" som en del af din introduktionsplan. Derudover vil emnet kunne tages op i andre relevante sammenhænge.

Samtidig med at du som ny medarbejder bliver introduceret til "God adfærd i Gribskov Kommune", vil du blive bekendtgjort med eventuelle særlige forhold, man som medarbejder skal være opmærksom på i forhold til det område, man bliver ansat på. Eksempelvis vil man på dagtilbudsområdet få særlig introduktion til "sikkerhed og instrukser på legepladsen og på udflugter".