Social- og sundhedsuddannelsen

Vil du uddanne dig som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper i Gribskov Kommune.

 www.SOPU.dk.

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer et år og to måneder. Der er seks måneders skoleundervisning og otte måneders praktikuddannelse. Social- og sundhedshjælpere uddannes til at arbejde med omsorg, praktiske opgaver og elementære sygeplejeopgaver i hjemmeplejen eller på plejehjem.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 2 år, 9 måneder og 3 uger - og  du skal have bestået grundforløb 2, inden du kan blive optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Uddannelsesaftale i Gribskov Kommune

Du indgår som elev en uddannelsesaftale med Gribskov Kommune og aflønnes under hele uddannelsen. Få mere information om uddannelserne på SOPU København & Nordsjælland. Der er optagelse tre gange årligt på både social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

For nærmere information om uddannelserne, kan du rette henvendelse til Center for Strategi og HR på mail: personale@gribskov.dk
Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.