Frikommuneforsøg

At være frikommune betyder, at vi får mulighed for fritagelse fra statslige krav og regler – herunder proces- og dokumentationskrav. Forsøget giver os vidtrækkende muligheder for at tænke kreativt og fornyende i løsningen af kerneopgaverne f.eks. i forhold til arbejdsgange og samarbejdsformer såvel internt i kommunen som i relation til vores samarbejdsparter.

Links til undersider