Center for Byudvikling og Ejendomme

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget

Vi arbejder med planlægning og byudvikling, for at skabe attraktive forhold til glæde for både borgere og virksomheder. Centret står desuden for drift og udvikling af de kommunale ejendomme, samt køb og salg af kommunale ejendomme og arealer.

Portræt, Søren Korsholm
Centerchef: Søren Korsholm
Email skors@gribskov.dk

organisationsdiagram

Ejendomme

Ejendomme

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Lene Bjerg Riis

Opgaver

 • Vi udvikler, optimerer og vedligeholder kommunens ejendomme, når behovene ændrer sig
 • Vi står for anlægs- og byggeprojekter
 • Vi står for udbud og kontraktstyring i forbindelse med ejendomsopgaver
 • Vi arbejder med risici, forsikring og investerer i forebyggelse af brand og hærværk.
 • Vi administrerer køb, salg, leje og forpagtning af ejendomme
 • Vi visiterer til boliger og står for boligadministrationen
Plan og GIS

Plan og GIS

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Lasse Emil Stougaard

Opgaver

 • Vi udfører strategisk byudvikling
 • Vi arbejder med kommune– og lokalplanlægning
 • Vi planlægger udviklingsstrategi/planstrategi, Bosætningsstrategi, og Bæredygtighedsstrategi (lokal Agenda 21),
 • Vi arbejder med miljøscreening og miljøvurdering
 • Vi understøtter og udvikler borgerinitiativer
 • Vi administrerer en kort-baseret database, et GeoInformations-System (GIS), hvor borgerne via kort kan finde oplysninger om sig selv og kommunens ejendomme - for eksempel matrikler, miljøforhold og skoledistrikter.
 • Vi analyserer udvikling - blandt andet i befolkningen og byerne i forbindelse med eksempelvis kommuneplaner