Sekretariatet for Dagtilbud og Skoler

Sekretariatet for Dagtilbud og Skoler

Teamleder: Karen Bagger

Opgaver

  • Vi betjener udvalget Børn, Idræt og Familie
  • Vi understøtter ledelsen og styringen af dagtilbud og skoler
  • Vi varetager kommunens pladsanvisning
  • Vi fører tilsyn med dagtilbud og skoler
  • Vi koordinerer befordring til børn og unge
  • Vi giver administrativ støtte, konsulentbistand og faglig sparring til dagtilbud og skoler
  • Vi konsulentunderstøtter tandplejen, sundhedsplejen og PPR
  • Vi faciliterer og leder interne og tværgående projekter 
  • Vi udvikler og understøtter kompetenceudvikling på centrets områder