Center for Erhverv, Fritid og Kultur

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Børn, Idræt og Familie

Vi løser opgaver inden for kultur, foreningsliv og turisme i Gribskov Kommune. Vi samarbejder for eksempel med kommunens frivillige, kulturelle foreninger og idrætsforeninger, og så står vi for driften af kommunens biblioteker, Kulturskolen og Gribskov Kultursal.

Derudover arbejder vi tæt sammen med selvejende institutioner som Museum Nordsjælland, Esrum Kloster, Rudolph Tegners Museum og Statuepark og Munkeruphus.

Endelig samarbejder vi med Visit Nordsjælland om markedsføring af Gribskov som turistkommune.

Portræt
Centerchef: Vibeke Steen
e-mail vstee@gribskov.dk
Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.

organisationsdiagram

Idræt og Folkeoplysning

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Mette Larsen

Opgaver

 • Vi betjener idrætsforeninger og kulturelle foreninger
 • Vi samarbejder med de selvejende haller
 • Vi betjener Kulturrådet og Idrætsrådet
 • Vi udbetaler tilskud til foreninger og aftenskoler
 • Vi udbetaler tilskud til selvejende kulturinstitutioner
 • Vi udbetaler tilskud til dem, der har kulturkontrakter
 • Vi forbereder sager til fagudvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
Kultur

Fagområdets ledelse og opgaver

Konstitueret Centerchef: Vibeke Steen

Opgaver

 • Vi udvikler kulturområdet - for eksempel projekter i samarbejde med vores kulturinstitutioner som Tegners Museum, Esrum Kloster og Munkeruphus
 • Vi skaber kulturprojekter - for eksempel er vi med i den regionale kulturaftale med Region Hovedstaden og tværkommunale samarbejder som musikmetropol og musikfestivaller
 • Vi driver bibliotekerne, kulturskolen og svømmehallen
 • Vi samarbejder med Museum Nordsjælland
 • Vi rådgiver og vejleder frivillige kulturaktører og eventmagere, så vi understøtter deres events
Turisme

Fagområdets ledelse og opgaver

Konstitueret Centerchef: Vibeke Steen

Opgaver

 • Vi udvikler turismeområdet
 • Vi samarbejder med Visit Nordsjælland
Gribskov Kultursal

Fagområdets ledelse og opgaver

Serviceleder Leif Kruse

Opgaver

 • Kultursalen danner ramme om koncerter - det kan være alt lige fra rockkoncerter til kammerkoncerter
 • Kultursalen holder teaterforestillinger, stand-up show, modeshow og andet
 • Vi udlejer salen til arrangementer og events

Gribskov Kultursals hjemmeside

Gribskov Biblioteker

Fagområdets ledelse og opgaver

Bibliotekschef Vibeke Steen

Opgaver

 • Vi udlåner bøger, aviser, tidsskrifter, lydbøger
 • Vi udlåner musik-cd'er, dvd'er, cd-rom'er og spil
 • Vi har udstillinger, arrangementer, BorgerCaféer og mere

Gribskov Bibliotekers hjemmeside

Gribskov Svømmehal

Fagområdets ledelse og opgaver

Leder Mette Larsen

Opgaver

 • Svømmehallen har offentlig adgang for alle
 • Foreninger tilbyder undervisning i svømmehallen
 • Vi tilbyder babysvømning
 • Borgere kan holde for eksempel børnefødselsdage her

Gribskov Svømmehals hjemmeside

Gribskov Kulturskole

Fagområdets ledelse og opgaver

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen

Opgaver

 • Vi underviser børn og unge op til 25 år på Musikskolen 
 • Vi underviser elever fra 3. - 10. klasse på Billedskolen  

Gribskov Kulturskoles hjemmeside