Gydehøj

Botilbuddet Gydehøj er et bo- og dagtilbud efter SEL §104 og §108 for 20 borgere med varige og betydelige fysisk/psykisk funktionsnedsættelser. 10 af borgerne er tilknyttet det interne dagtilbud.

Borgerne i målgruppen er kendetegnet ved, at der udover funktionsnedsættelserne også er tale om kommunikative og psykosociale problemstillinger og/eller psykiatriske, dementielle/aldersbetingede problemstillinger.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og neuropædagogisk tilgang, bl.a. med viden indenfor den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvor støtten til den enkelte borger tilrettelægges individuelt ud fra borgerens forudsætninger.

Personalet er tværfagligt sammensat, hvor fagligheder indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område skal sikre en optimal og helhedsorienteret varetagelse af alle støttebehov.

Boligerne er opført i 2000 og er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Esbønderup i et villa-område med kort afstand til mark og skov. Botilbuddet ligger bl.a. i gåafstand til landsbyens kirke og gadekær samt et større supermarked. 

Adresse: Gydevej 15, 3320 Græsted