Center for Strategi og HR

Beskrivelse af organisationen

Primære fagudvalg: Økonomiudvalget

Vi er et stabscenter med særlig vægt på organisationens strategiske helhedstænkning og tværgående samarbejde. Vi betjener byråd og fagudvalg; direktion og koncernledelse og resten af organisationen. Vi har ansvar for strategi- og organisationsudvikling, jura, udbud, kontrakter, HR, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling samt kommunikation og branding.

Centret støtter direktion og de øvrige fagcentre på forskellig måde, så de kan fastholde fokus på kerneopgaverne. 

Centerchef: Line Okholm
Email: lokho@gribskov.dk

Artboard 6 copy 13 ChefUdvikling og Kommunikation Ledelsessekretariat Koncern- og HR-partnere

 

Udvikling og Kommunikation

Udvikling og Kommunikation

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Anders Petersen

Opgaver

 • Organisations- og ledelsesudvikling
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Branding af Gribskov Kommune Koncernstrategi, centerstrategier og effektregnskaber
 • Større og tværgående projekter om f.eks. effektivisering og innovation
 • Personalepolitik Rekruttering, ansættelse og introduktion og fastholdelse af nye ledere og medarbejdere m.v.
 • Administration af elever
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • MED samarbejdet; sekretariat for MED-udvalg, MED-uddannelsen m.v.
 • Arbejdsmiljø; forebyggelse på og indsatser på arbejdsmiljøområdet m.v.
 • Kommunernes Kontakt Råd (KKR) i forhold til uddannelse i Hovedstadsområdet
Ledelsessekretariat

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Thomas Mateusiak

Opgaver

 • Betjening af borgmester, Byråd og Økonomiudvalg
 • Betjening af direktion og koncernledelse
 • Juridisk rådgivning til hele organisationen
 • Planlægning og afholdelse af valg
 • Vi står for kontrakterne, når kommunen køber alt lige fra kuglepenne til asfalt. Som kommune skal vi nemlig altid lave et udbud, når vi køber større mængder, og det er os, der tager os af kontrakterne.
Koncern- og HR-partnere

Koncern- og HR-partnere

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Thomas Mateusiak

Opgaver

 • Personalejura, personalesager og HR-rådgivning, herunder i forhold til overenskomster
 • Administration af løn til kommunens 2.300 ansatte
 • Personalepolitiske nøgletal
 • Administration af aftaler vedr. tillidsvalgte (tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter)