Center for Strategi og HR

Beskrivelse af organisationen

Primære fagudvalg: Økonomiudvalget

Vi er et stabscenter med særlig vægt på organisationens strategiske helhedstænkning og tværgående samarbejde. Vi betjener byråd og fagudvalg; direktion og koncernledelse og resten af organisationen. Vi har ansvar for strategi- og organisationsudvikling, jura, udbud, kontrakter, HR, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, intern service samt kommunikation og branding.

Centret støtter direktion og de øvrige fagcentre på forskellig måde, så de kan fastholde fokus på kerneopgaverne. 

Portræt af Line Okholm
Centerchef: Line Okholm
Email: lokho@gribskov.dk

 

organisationsdiagram

Udvikling og Kommunikation

Udvikling og Kommunikation

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Anders Petersen

Opgaver

 • Organisations- og ledelsesudvikling
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Branding af Gribskov Kommune
 • Koncernstrategi, centerstrategier og effektregnskaber
 • Større og tværgående projekter om f.eks. effektivisering og innovation
 • Personalepolitik
 • Rekruttering, ansættelse og introduktion og fastholdelse af nye ledere og medarbejdere m.v.
 • Administration af elever
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • MED samarbejdet; sekretariat for MED-udvalg, MED-uddannelsen m.v.
 • Arbejdsmiljø; forebyggelse på og indsatser på arbejdsmiljøområdet m.v.
 • Kommunernes Kontakt Råd (KKR) i forhold til uddannelse i Hovedstadsområdet
Ledelsessekretariat

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Maria Newton

Opgaver

 • Betjening af borgmester, Byråd og Økonomiudvalg
 • Betjening af direktion og koncernledelse
 • Juridisk rådgivning til hele organisationen
 • Planlægning og afholdelse af valg
 • Vi står for kontrakterne, når kommunen køber alt lige fra kuglepenne til asfalt. Som kommune skal vi nemlig altid lave et udbud, når vi køber større mængder, og det er os, der tager os af kontrakterne.
Koncern- og HR-partnere

Koncern- og HR-partnere

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Thomas Mateusiak

Opgaver

 • Personalejura, personalesager og HR-rådgivning, herunder i forhold til overenskomster
 • Administration af løn til kommunens 2.300 ansatte
 • Personalepolitiske nøgletal
 • Administration af aftaler vedr. tillidsvalgte (tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter)
Service og Drift

Service og Drift

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Anders Petersen

Opgaver

 • Vi driver kantinen
 • Vi leverer mødeforplejning til både interne møder og de politiske udvalg.
 • Vi driver bilparken på de administrative huse.
 • Vi tilpasser kontorer og mødelokaler og sikrer at de er tilgængelige og parate.
 • Vi står for kommunens serviceaftaler på kaffemaskiner og planter, rengøringskontrakter og dialog med leverandører.
 • Vi administrer adgangen til kommunens bygninger
 • Vi sørger for logistikken mellem kommunes ejendomme
 • Vi omdeler post, køber møbler, kontorinventar, kontorartikler og så videre.
 • Vi står for de større trykkeri- og kopieringsopgaver.
 • Vi vedligeholder og fører tilsyn med de offentlige legepladser
 • Vi koordinerer aflæsning af forbrug (el, vand & varme)
 • Vi servicerer og sikrer det praktiske ift. byrådsmøder, større receptioner o.lign.
 • Vi visiterer interne opgaver, der indsendes til kommunens ServiceDesk.