Vederlag for byråd

Byrådsmedlemmernes vederlag for byrådsarbejdet og varetagelse af andre hverv.

Offentliggørelse af vederlag - byrådspolitikere
Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen.

2019

Vederlag for hverv 2019

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2019) - Byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen.

Navn: Hvervets betegnelse Vederlag i kalenderåret 2018
Oversigt over vederlag
Bo Jul Nielsen GribVand – Næstformand og

GribVand Spildevand – Bestyrelsesmedlem

 62.000 kr.
Bo Jul Nielsen  Vestforbrænding - Bestyrelsesmedlem  23.194,98 kr.
Pernille Søndergaard GribVand – Bestyrelsesmedlem og GribVand Spildevand - Næstformand  40.000 kr.
Birgit Roswall GribVand – Bestyrelsesmedlem og GribVand Spildevand – Bestyrelsesmedlem  25.000 kr.
Jonna Præst GribVand – Bestyrelsesmedlem og GribVand Spildevand – Bestyrelsesmedlem  25.000 kr.
Jannich Petersen

GribVand – Formand og               GribVand Spildevand - Formand

 107.500 kr.
Pia Foght Bestyrelsesmedlem i Museum Nordsjælland  8.000 kr.
Tonny Nalepa Jensen Hegnsynsformand 11.113 kr.

 

2018

Vederlag for hverv 2018

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2018) - byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse Vederlag i kalenderåret 2018
Oversigt over vederlag
Bo Jul Nielsen Gribvand - Formand 30.000 kr.
Bo Jul Nielsen Gribvand Spildevand - Formand 100.000 kr.
Bo Jul Nielsen Vestforbrænding - Bestyrelsesmedlem 22.879 kr.
Pernille Søndergaard Gribvand - Bestyrelsesmedlem 30.000 kr.
Pernille Søndergaard Gribvand Spildevand - Næstformand 40.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand - Bestyrelsesmedlem 10.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand Spildevand - Bestyrelsesmedlem 15.000 kr.
Jonna Præst Gribvand  - Bestyrelsesmedlem 10.0000 kr.
Jonna Præst Gribvand Spildevand - Bestyrelsesmedlem 15.000 kr.
Anders Gerner Frost Gribvand - Formand frem til marts 2018 6.875 kr.
Jannich Petersen

GribVand - Næstformand
Gribvand Spildevand - Bestyrelsesmedlem

40.000 kr.
2017

Vederlag for hverv 2017

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2017) - byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse Vederlag i kalenderåret 2017 / bemærkninger
Birgit Roswall GribVand og Gribspildevand 25.000 kr.
Birgit Roswall Museum Nordsjælland 8000 kr.
Jonna Præst Gribspildevandsbestyrelse 11.250 kr.
Anders Gerner Frost GribVand og GribSpildevand 10.000 kr.
Jannich Petersen GribVand A/S formand  30.000 kr.
Jannich Petersen Gribvand Spildevand A/S formand  100.000 kr
Jannich Petersen Vestforbrænding (arbejdsudvalget)  62.388 kr.
Lone Møller Gribskov Produktionsskole næstformand 10.000 kr.
Kim Valentin KL’s Børne- og Kulturudvalg  30.000 kr.
Kim Valentin Formandskab i LOF Danmark 52.000 kr.
Susan Kjeldgaard Gribvand Spildevand A/S  bestyrelsesmedlem 15.000 kr.
2016

Vederlag for hverv 2016

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2016) - byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2016 / bemærkninger
Betina Sølver Hansen Museum Nordsjælland
bestyrelsesmedlem

8.000 kr.
Udtrådt den 31 december 2016

Lone Møller  Gribskov Produktionsskole næstformand i bestyrelsen  10.000 kr. 
Jannich Petersen GribVand A/S, formand 30.000 kr
Jannich Petersen Gribvand Spildevand A/S, formand 100.000 kr
Jannich Petersen Vestforbrænding (arbejdsudvalget ) 62.388 kr
Jonna Præst Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand A/S bestyrelsesmedlem 10.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Kim Valentin KL's Børne- og Kulturudvalg 30.000 kr.
Kim Valentin Formandskab i LOF Danmark 50.000 kr.
gældende fra tiltrædelsen 25. april 2015
Kim Valentin Gribskov Erhvervscenter bestyrelsen 10.000 kr.
Udtrådt 14. november 2016
Susan Kjeldgaard Gribvand Spildevand A/S bestyrelsesmedlem 15.000 kr.

Ønske om åbenhed
Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Reglen omfatter også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration. 

2015

Vederlag for hverv 2015

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2015) - byrådspolitikere

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2015 / bemærkninger
Betina Sølver Hansen Museum Nordsjælland
bestyrelsesmedlem
8.000 kr.
Anders Gerner Frost Erhvervcenterets bestyrelse 12.000 kr.
Lone Møller Gribskov Produktionsskole 
næstformand i bestyrelsen
10.000 kr.
Jannich Petersen GribVand A/S, formand 30.000 kr
Jannich Petersen Gribvand Spildevand A/S, formand 100.000 kr
Jannich Petersen Vestforbrænding ( arbejdsudvalget ) 61,948 kr
Jonna Præst Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand A/S
bestyrelsesmedlem
10.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Kim Valentin KL's Børne- og Kulturudvalg 30.000 kr.
Kim Valentin Formandskab i LOF Danmark 50.000 kr. gældende fra tiltrædelsen 25. april 2015
Kim Valentin Gribskov Erhvervscenter bestyrelsen 10.000 kr
Susan Kjeldgaard Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr

Ønske om åbenhed
Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Reglen omfatter også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration. 

2014

Vederlag for hverv 2014

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 186 af 19.02.2014 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Offentliggørelse af vederlag (2014) - byrådspolitikere

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2014 / bemærkninger
Betina Sølver Hansen Museum Nordsjælland
bestyrelsesmedlem
8.000 kr.
Susan Kjeldgaard Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Flemming Møller Gribvand A/S 
næstformand i bestyrelsen
40.000 kr.
Lone Møller Gribskov Produktionsskole 
næstformand i bestyrelsen
10.000 kr.
Jannich Petersen Gribvand A/S
bestyrelsesformand
30.000 kr.
Jannich Petersen Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesformand
100.000 kr.
Jannich Petersen I/S Vestforbrændning
bestyrelsesmedlem
arbejdsudvalget
30.870 kr.
Jonna Præst Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand A/S
bestyrelsesmedlem
10.000 kr.
Birgit Roswall Gribvand Spildevand A/S
bestyrelsesmedlem
15.000 kr.
Kim Valentin KL's Børne- og Kulturudvalg
30.000 kr.

Ønske om åbenhed
Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Reglen omfatter også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration. 

2013

2013

Offentliggørelse af vederlag (2013) - Byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2013 / bemærkninger
Jannich Petersen Vestforbrænding arbejdsudvalget  61.489,00 
Flemming Møller   Grib Vand A/S (best.fmd.) 97.000,00
Birgit Roswall  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Bo Jul Nielsen  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Cannot Kroner  Gribskov Gymnasium (best.medlem)  2.295,00
Jørgen Simonsen  Gribskov Produktionsskole  20.000,00

 

Offentliggørelse af vederlag (2013) - kommunal ansatte

Kommunalt ansattes oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2013 / bemærkninger
Andreas Elkjær, Ungechef  Bestyrelsesmedlem Gribskov Gymnasium  3990

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 186 af 19.02.2014 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg.

Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen, som det fremgår omfatter reglen også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration.

2012

2012

Offentliggørelse af vederlag (2012) - Byrådspolitikere

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1.11.2010 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen, som det fremgår omfatter reglen også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration.


Offentliggørelse af vederlag (2012) - byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2012 / bemærkninger
Jannich Petersen Vestforbrænding arbejdsudvalget  60.698,00
Flemming Møller   Grib Vand A/S (best.fmd.) 97.000,00
Birgit Roswall  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Bo Jul Nielsen  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Cannot Kroner 
Gribskov Gymnasium (best.medlem)  6.000,00
Movia's Repræsentantskab (suppleant) 1.460,00
2011

2011

Offentliggørelse af vederlag (2011) - byrådspolitikere

Byrådsmedlemmers oplysning om vederlag for varetagelse af hverv, som udføres efter valg eller forslag fra kommunen

Navn: Hvervets betegnelse: Vederlag i kalenderåret 2011 / bemærkninger
Jannich Petersen KKR næstfmd. 60.981,00
KL repræsentantskabet 1.540,00
Vestforbrænding arbejdsudvalget 60.698,00
Flemming Møller   Grib Vand A/S (best.fmd.) 95.000,00
Birgit Roswall  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Bo Jul Nielsen  Grib Vand A/S (best.medlem)  15.000,00
Cannot Kroner 
Gribskov Gymnasium (best.medlem)  6.000,00
Movia's Repræsentantskab (suppleant) 1.460,00

Efter reglerne om kommunernes styrelse, § 16 e i lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1.11.2010 skal der ske offentliggørelse af vederlag, som modtages af kommunalbestyrelsesmedlemmer og af ansatte i den kommunale administration for hverv, som udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Det drejer sig alene om andre hverv end medlemskab af kommunalstyrelsens udvalg eller underudvalg.

Baggrunden for reglen om offentliggørelse af vederlag er et ønske om, at der skabes åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage forskellige hverv, som de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen, som det fremgår omfatter reglen også kommunalt ansatte, der varetager sådanne hverv i kraft af, at de er ansat i den kommunale administration.