Dialogforum for kollektiv trafik

Teknisk Udvalg holder løbende møder med 'Dialoggruppen for kollektiv trafik'. Dialogen er vigtig for den løbende optimering af den offentlige transport i kommunen.

Følgende organisationer er repræsenterede i 'Dialoggruppen for kollektiv trafik':

  • Ældrerådet
  • Handicaprådet
  • Ungdomsrådet
  • Lokalforeningsrådet
  • Grundejerkontaktudvalget
  • Skolebestyrelserne og Gribskov Gymnasium
  • Erhverv Gribskov

Har du ønsker til busplanlægningen

Teknisk Udvalg har etableret en "bus-postkasse", som er åben for bemærkninger og forbedringsforslag til trafikbetjeningen. Udvalget afgiver hvert år en såkaldt trafikbestilling til Movia, der står for den efterfølgende køreplanlægning. Processen omkring trafikbestilling startes typisk op i januar måned. Så idéer og ønsker til busplanlægning, forbedring af stoppesteder o.l. er meget velkomne.

Bus-postkassen tager imod på tms@gribskov.dk

Referater fra Dialoggruppens møder:

Dagsorden og referater 2017  >

Referater 2016  >