Deltagere i Grundejerkontaktudvalget

Deltagere, der er inviterede til at deltage i Grundejerkontaktudvalget, er følgende:

  • Grundejersammenslutningen repræsenterer helårsboliger i Gribskov Kommune
  • Grundejerforbundet repræsenterer grundejerforeninger i sommerhusområder i det tidligere Græsted-Gilleleje Kommune
  • Landliggersammenslutningen Gribskov Vest repræsenterer grundejerforeninger i sommerhusområder i det tidligere Helsinge Kommune

Formålet med Grundejerkontaktudvalget er at give politikere og administration en fast kommunikations- og høringspartner. Gribskov Kommune ønsker at kvalificere debatten om kommunens udvikling med et højt informationsniveau om kommunens planer. Gribskov Kommune hylder princippet om mere offentlighed i forvaltningen.
På kommunen hjemmeside offentliggøres alle dagsordner og referater.

Grundejerkontaktudvalgets medlemmer:

Grundejerkontaktudvalget består af 12 repræsentanter for grundejerforeninger i Gribskov Kommune:

  • 6 medlemmer fra Grundejersammenslutningen
  • 3 medlemmer fra Grundejerforbundet
  • 3 medlemmer fra Landliggersammenslutningen Gribskov Vest

Fra Gribskov Kommunes Byråd deltager:

  • Udvikling, By og Land
  • Miljø, Klima og Kyst

Fra administrationen deltager:

  • Teknisk chef, Fagchef for Det Tekniske Område og relevant personale fra administrationen
  • Fast referent

Nuværende medlemmer

Landliggersammenslutningen

Grundejerforbundet

Grundejersammenslutningen