Økonomiudvalget

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

Udvalgsformanden træffes efter forudgående aftale

Arbejdsområder

  • Kommunens økonomi
  • At kommunens kassebeholdning er forsvarlig
  • Tilsyn med at økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med byrådets beslutninger
  • At bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
  • Kommuneplanlægning og koordinering af planlægningsopgaver
  • Køb og salg af fast ejendom
  • Vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger og anlæg
  • Boligvisitation
  • Borgerservice

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

 

Dagsordner og referater