Beskæftigelse og Unge

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

Arbejdsområder

  • Aktiv beskæftigelsesindsats
  • Aktiv socialpolitik
  • Integration og flygtninge
  • Tildeling af førtidspension
  • Boligstøtte
  • Produktionsskolen og den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
  • Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)
  • Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

 Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater