Børn, Idræt og Familie

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

Arbejdsområder

 • Skoler og fritidstilbud til skolebørn
 • Dagpasning
 • Ungdomsskoler og andre tilbud til unge
 • Det specialiserede børne- og ungeområde
 • Tilsyn og samarbejde med private institutioner, f.eks. børnehaver
 • SSP-arbejdet
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje
 • Idrætsfremme
 • Folkeoplysning og tilskud på idrætsområdet
 • Idrætsanlæg og kommunale lokaler for foreninger og offentligheden ift. idræt

 Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater