Børn og Familie

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

Arbejdsområder

  • Skoler og fritidstilbud til skolebørn
  • Dagpasning
  • Ungdomsskoler og andre tilbud
  • Det specialiserede børne- og ungeområde
  • Tilsyn og samarbejde med private institutioner, f.eks. børnehaver
  • SSP-arbejdet
  • Sundhedspleje
  • Kommunal tandpleje

 Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater