Forebyggelse og Idræt

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

Arbejdsområder

  • Forebyggelse ift. social- og sundhedsområdet
  • Idrætsfremme
  • Folkeoplysning og tilskud på idrætsområdet
  • Idrætsanlæg
  • Kommunale lokaler for foreninger og offentligheden ift. idræt

 Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater