Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

Arbejdsområder

  • Biblioteker
  • Folkeoplysning og tilskud på kultur- og fritidsområdet
  • Musikskole
  • Fritidsundervisning
  • Kulturelle aktiviteter, kulturelle institutioner og tilskud inden for kultur
  • Erhvervsudvikling  og erhvervsfremme
  • Kommunale lokaler for foreninger og offentligheden ift. kultur og fritidsområdet
  • Samarbejde med frivillige og foreninger på kultur- og fritidsområdet
  • Udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater