Miljø, Klima og Kyst

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

Arbejdsområder

  • Miljølovgivningen
  • Vand- og spildevandsforsyning
  • Klimatilpasning
  • Klima- og kystsikring
  • Vandløb
  • Ressource- og affaldsplanlægning, herunder drift af affaldsområdet
  • Naturpleje
  • Bæredygtighed

 Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater