Strategi og Samskabelse - Temaudvalg

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Strategi og Samskabelse er et §17, stk. 4 udvalg. Et §17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver. Det er et rådgivende og forberedende udvalg. 

Medlemmer

 

 Arbejdsområder

  • Samordne de mange nuværende strategier i kommunen så det giver retning for kommunen med sigte mod 2030.
  • Engagere og involvere borgerne i det politiske og finde helt konkrete måder som styrker udvikling af lokaldemokrati.

Dagsordner og referater