Temaudvalg om FN's verdensmål

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver.

Strategi og Samskabelse er et §17, stk. 4 udvalg. Et §17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver. Det er et rådgivende og forberedende udvalg. 

Medlemmer

 

Arbejdsområder

Temaudvalget skal arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Arbejdet knyttes tæt til det arbejde der allerede pågår i Gribskov Kommune og vil køre i 2 spor:

Spor 1

Arbejdet i spor 1 har fokus på, at danne et samlet overblik over, hvordan der allerede arbejdes konkret med de elementer der adresseres i verdensmålene. Dette arbejde vil navnlig knytte sig tæt til arbejdet med kommuneplanen og kernefortællingen.

Spor 2

Arbejdet i spor 2 vil have fokus på at forberede, hvordan et kommende Byråd i næste byrådsperiode kan arbejdes konkret med verdensmålene fremadrettet. I dette spor arbejder Temaudvalget således som forberedende udvalg ift. et kommende Byråd.